Voorwaarden & Privacy

Voorwaarden & Privacy

Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom op de veilingsite van de actie Maak Kanker Kansloos!

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 mei 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website maakkankerkansloosveiling.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie). Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Het Daniel den Hoed Fonds, onderdeel van de Erasmus MC Foundation, raadt iedereen die gebruik maakt van de Website (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.

2. Hoe werkt maakkankerkansloosveiling.nl

 • Het Daniel den Hoed Fonds plaatst zelf de veilingitems op de Website. In overleg kunnen ook andere Gebruikers een veilingitem op de site plaatsen (“Adverteerder”). Neem hiervoor contact op met het Daniel den Hoed Fonds (foundation@erasmusmc.nl en 010 – 70 34 802)
 • Elke Gebruiker kan, na online registratie, een bod doen op één van de veilingitems. Een bod is alleen geldig wanneer deze hoger is dan het al bestaande bod of het minimum bod.
 • De Gebruiker met het hoogste bod op het tijdstip van aflopen van de veiling verkrijgt de veilingkavel. Het Daniel den Hoed Fonds neemt daartoe contact op met de Gebruiker.
 • Facturatie vindt plaats in overleg. De factuur wordt door de Gebruiker binnen vier weken na afloop van de veiling voldaan.

3. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.  

4. Niet toegestaan gebruik van de Website

 • De diensten van maakkankerkansloosveilingn.nl zijn niet toegankelijk voor minderjarige Gebruikers.  
 • De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een veilingitem plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders direct te benaderen.

5. Misbruik van de Website en klachten

 • Voor het melden van illegale en inbreuk makende veilingitems, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u contact op te nemen met de Erasmus MC Foundation. Dit kan via foundation@erasmusmc.nl en 010 – 70 34 802. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.
 • Klachten over de dienstverlening van maakkankerkansloosveiling.nl kunt u indienen door middel van een mail naar foundation@erasmusmc.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

6. Biedingen zijn niet bindend

 • Een bod op een veilingkavel is niet bindend. De Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren.
 • Wanneer het uiteindelijke bod door de Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder betaling van betaling van het bod.
 •  Het is niet toegestaan biedingen bij veilingitems te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

7. Beperking aansprakelijkheid Marktplaats

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

 • gebruik van de diensten van maakankerkansloosveiling.nl;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op de Website;
 • afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website

8. Overige bepalingen

De Erasmus MC Foundation – Daniel den Hoed Fonds  (“Daniel den Hoed Fonds”) is gevestigd aan de Burg. S’Jacobplein 51, 3015 CA te Rotterdam. Het fonds is bereikbaar via telefoonnummer 010 – 70 34 802. De Erasmus MC Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41128623.

Het Daniel den Hoed Fonds kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Het Daniel den Hoed Fonds zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen.

×